Komplettering & renovering

Vi på Göinge Sten kompletterar och renoverar er gravsten.

Att komplettera en gravsten

Vad menas med en komplettering? Att komplettera innebär att man graverar eller renoverar en redan befintlig stående eller liggande gravsten med text. Ibland kan texten på gravstenen också behövas renoveras då sol och väder bleker text och dekor. Det är här vi kommer in i bilden. Vi har många års erfarenhet av gravstens tillverkning och då också stor erfarenhet av att renovera dessa stenar. 

Vi ommonterar även gravstenar som står ostadigt genom att antingen sätta en underjordisk betongsockel eller via markspjut.

Att komplettera en gravsten
Så här går gravkompletteringen till hos Göinge Sten

Så här går gravkompletteringen till hos Göinge Sten

Kompletteringen startar med en order. Efter det kör vi ut på kyrkogården och hämtar gravstenen (max 15 mil från fabrik).
Vi gör en grundlig tvätt av gravstenen. Ofta måste man tvätta gravstenen med varmvatten i högt tryck och använda starka rengöringsmedel för att få bort stenroser, mossa mm.

Gravstenens befintlig text kontrolleras och om det behövs renoveras så kontaktar vi kund. Efter det graveras och monteras stenen tillbaks på kyrkogården.

Priser för komplettering, renovering och ommontering av gravsten

Vi är väldigt noggranna och gör våra jobb i högsta kvalitet samtidigt som priset ska vara lågt. Detta så att du som kund ska känna dig säker med val av stenfirma.

Endast gravering

Komplettering av ett namn, årtal och datum.

I detta alternativ ingår hemtagning, rengöring och gravering av ett nytt namn och årtal samt utkörning och montering på gravplatsen.

6900:-

Gravering och renovering

Komplettering av ett namn, årtal och datum samt renovering av ett komplett namn och en dekor.

I detta alternativ ingår hemtagning, enkel rengöring, komplettering och renovering samt utmontering till gravplatsen.

8400:-

Tillägg gravering

Per extra namn som ska renoveras eller graveras 1500:-

Omförgyllning.
Pris per namn och årtal 1500:-

Omförgyllning av dekor 1500:-

Bronstext 160:- per tecken (ej punkter)

Ommontering

Ommontering med lekasockel (inkl utkörning) 5500:-
Ommontreing med markspjut (inkl utkörning)4500:-
Dubbning av gravsten (inkl utkörning) 4500:-

Det skiljer väldigt mycket på vad som behövs göras med gravstenen ute på kyrkogården beroende på om den bara lutar eller om det är något annat som hänt. Oftast måste man se vad som behöver göras när man kommer ut till gravplatsen.