Natursten är ett utmärkt material att lägga i entréer och trappor. Graniten gör att entréerna och trapporna ser mycket påkostade och exklusiva ut.

Utföranden granitplattor

Granit är mycket lämplig för golv i alla miljöer och i de flesta utföranden. Plattor är särskilt lämpligt där slitaget är hårt som t.ex. i trappor, entréer och i påfrestande miljöer.
Ytbearbetningen är mycket viktig beroende på var plattorna ska läggas. Polerade och även slipade ytor i entréer där det finns risk för blöta skor eller snöslask, är olämpliga p.g.a. halkrisk. Polerad yta är dock mycket praktiskt ur städsynpunkt i offentliga miljöer. Flammad yta är ett sätt att göra plattorna mer halkfria.